O nas

Stowarzyszenie istnieje od 1997 roku. Jesteśmy grupą osób dla, których ważna jest sprawa leczenia uzależnień jak i inne związane z tym zagadnienia. Są wśród nas osoby zawodowo zajmujące się leczeniem uzależnień, pracownicy służby zdrowia oraz inni, którzy swój wolny czas, energię i uwagę poświęcają sprawom stowarzyszenia. Lista członków stowarzyszenia jest otwarta. W chwili obecnej główny kierunek naszych działań koncentruje się na zapewnieniu pacjentom kończącym podstawową terapię uzależnień możliwości kontynuowania rozpoczętego tam procesu poprzez: umożliwienie dostępu do odpowiednich form terapii, pomocy w organizowaniu czasu wolnego, zapewnienie wsparcia i zajęć terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarą Przemocy NIE JESTEŚ SAM